IX edycja Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „ Najlepsza praca dyplomowa związana tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim”

IX edycja Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „ Najlepsza praca dyplomowa związana tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim”

Informujemy, że z początkiem roku autorzy prac dyplomowych obronionych w roku 2017 mogą zgłaszać swoje prace do rywalizacji o tytuł najlepszej pracy dyplomowej związanej tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim.

IX edycja Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „ Najlepsza praca dyplomowa związana tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim”

Informujemy, że z początkiem roku autorzy prac dyplomowych obronionych w roku 2017 mogą zgłaszać swoje prace do rywalizacji o tytuł najlepszej pracy dyplomowej związanej tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim.

Jest to już IX edycja Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Konkurs adresowany jest do absolwentów uczelni wyższych z terenu całej Polski. Prace rozpatrywane będą w trzech kategoriach tematycznych: planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne, projektowanie architektoniczne, oraz architektura krajobrazu o znaczeniu ponadlokalnym. Celem nadrzędnym Konkursu jest prezentacja możliwych do zrealizowania rozwiązań projektowych i przekształceń przestrzennych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. Prace dyplomowe wraz z niezbędną dokumentacją określoną w Regulaminie można składać do dnia 30 marca 2018 r. w sekretariacie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Wyniki konkursu poznamy pod koniec czerwca podczas uroczystości wręczenia nagród laureatom IX edycji Konkursu. Szczegółowe zasady przyznawania nagród wraz z formularzem zgłoszenia określa Regulamin Konkursu. W tym roku kategoria w której praca będzie brała udział zostanie przyporządkowana przez Komisję Konkursową.

Termin składania wniosków-30 marca 2018 r., do godziny 15:30

http://rbgp.pl