Konferencja - AGLOMERACJE. Rozwój. Wyzwania. Przestrzeń

Zachęcamy do udziału w organizowanej przez Katedrę Planowania Przestrzennego, Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej Międzynarodowej Konferencji Naukowej „AGLOMERACJE. Rozwój. Wyzwania. Przestrzeń”, która odbędzie się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy MS Teams w dniach 02 - 03 marca 2023 r.

Uprzejmie przypominamy o zbliżającym się terminie rejestracji na naszą Konferencję, który upływa 20 stycznia 2023 roku. Dla przejrzystości i większej wygody zmodyfikowaliśmy sposób rejestracji. Zgłoszenia na Konferencję prosimy przesyłać za pośrednictwem e-formularza dostępnego pod adresem: https://www.a5.pk.edu.pl/konferencje/konferencja-aglomeracje/formularz-zgloszeniowy/

Mamy nadzieję, że Konferencja będzie stanowić wspaniałą okazję dla szerokiego grona naukowców, specjalistów i samorządowców do spotkania i dyskusji na temat kształtowania jakości przestrzeni miast oraz ich obszarów funkcjonalnych na poziomie zarówno krajowym, jak i międzynarodowym.

Zaproszenie kierujemy także do studentów, którym proponujemy prezentację komunikatów lub posterów podczas specjalnej studenckiej sesji naukowej.

Zachęcamy serdecznie do uczestnictwa, wygłoszenia referatów oraz przygotowania artykułów realizujących cele Konferencji.

Szczegółowe i uaktualnione informacje dostępne są w załączonym Komunikacie 2 oraz na stronie internetowej Konferencji: https://www.a5.pk.edu.pl/konferencje/konferencja-aglomeracje/.

Kontakt: aglomeracje@pk.edu.pl

Więcej informacji: