Konferencja „Architektura i budownictwo w obliczu wyzwań klimatycznych”

  

Informujemy, że 3 października 2023 r. o godz. 10:00 w Warszawie, w Adgar Park West, odbędzie się konferencja pt. „Architektura i budownictwo w obliczu wyzwań klimatycznych”. 

Aktualne informacje znajdą Państwo na stronie www.domzklimatem.gov.pl w zakładce "Konferencja". Udział w konferencji jest bezpłatny. 

Wydarzenie ma na celu podjęcie dyskusji, oraz pokazanie doświadczeń w zakresie zarządzania miastem w obliczu wyzwań klimatycznych i jest skierowane do osób związanych z instytucjami publicznymi, w tym m.in. do urbanistów i architektów oraz specjalistów do spraw zagospodarowania przestrzennego miast.

Konferencja odbędzie się 3 października 2023 roku w Adgar Park West (The Brain Embassy) przy Al. Jerozolimskich 181B w Warszawie. W trzech blokach (tematycznych) poruszone zostaną kwestie dotyczące: 

  • współczesnych wyzwań związanych z adaptacją miast do zmian klimatu – BLOK I: Miasto zielone jako odpowiedź na zmiany klimatu.
  • architektury jako sposobie na regenerację miast oraz dobrych praktyk realizacji zabudowy wielorodzinnej – BLOK II: Kształtowanie zabudowy mieszkaniowej w sposób odpowiedzialny klimatycznie, z udziałem dr inż. Anny Tofiluk, wykładającej na naszym wydziale
  • partycypacji mieszkańców w kontekście zagadnień pro środowiskowych – BLOK III: Udział mieszkańców w kształtowaniu przestrzeni miejskiej, którego moderatorem będzie dr inż. arch. Artur Filip, adiunkt na naszym wydziale

W ramach każdej części przewidziane są prelekcje i panele dyskusyjne przedstawicieli administracji samorządowej, ekspertów ze świata nauki i biznesu, urbanistów oraz architektów.

Konferencja organizowana jest przez organizowana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w ramach projektu „Dom z klimatem”.