Konferencja Naukowa Doktorantów i Studentów "MIASTO DLA LUDZI – MIASTO JUTRA"

Serdecznie zapraszamy do udziału w II Konferencji Naukowej Doktorantów i Studentów "MIASTO DLA LUDZI – MIASTO JUTRA", która odbędzie się w dniach 9–10 listopada (piątek - sobota) 2018 r. we Wrocławiu, w budynkach kampusu akademickiego Politechniki Wrocławskiej.  

Celem konferencji jest naukowa dyskusja dotycząca szeroko pojętych rozważań na temat miasta, jak powinno ono wyglądać oraz jakie kroki można poczynić, aby podnieść jakość życia w mieście i stworzyć lepsze warunki dla następnych pokoleń. Miasto jutra rozumiane jako miasto przyszłości stawia przed nami wyzwania we wszystkich dziedzinach nauki, które powinny stworzyć rozwiązania dzięki badaniom, projektom i wdrożeniom.

Mamy nadzieję, że spotkanie w szerokim gronie przyszłych doktorów różnorodnych specjalizacji pozwoli na wszechstronne dyskusje i interdyscyplinarną wymianę doświadczeń. Uprzejmie informujemy, że zostały zmienione terminy rejestracji i przesyłania ostatecznej wersji artykułów. Więcej informacji o konferencji znajduje się na stronie:

http://miastodlaludzi2018.wix.com/konferencja
https://www.facebook.com/konferencjamiastodlaludzi