Konferencja "Odbudowa, restytucja czy trwała ruina - nowe życie rezydencji królewsko-magnackich"

Zapraszamy do udziału w konferencji pt. „Odbudowa, restytucja czy trwała ruina - nowe życie rezydencji królewsko-magnackich", planowanej w dniach 27-28 października 2022 r. w Sali Koncertowej Zamku. Wydarzenie organizowane jest w ramach obchodów Jubileuszu 50-lecia odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie.

Zapraszamy do nadsyłania propozycji referatów zgodnych z merytorycznym zakresem konferencji. W załączeniu przesyłamy szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy.
Komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo wyboru nadesłanych propozycji. Osoby zakwalifikowane do udziału w konferencji otrzymają powiadomienia drogą e-mail.

Adres zwrotny  dla zainteresowanych to:  odbudowa@zamek-krolewski.pl

Call for papers: 

call_for_papers (pdf, 1,76 MB)

Formularz zgłoszeniowy:

formularz zgłoszeniowy (msword, 231,50 kB)

Zagadnienia konferencji: