Konferencja Partycypacja dla przestrzeni. Przestrzeń dla partycypacji

Zapraszamy do udziału w konferencji Partycypacja dla przestrzeni. Przestrzeń dla partycypacji

Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Miastem Kraków organizują międzynarodową konferencję Partycypacja dla przestrzeni. Przestrzeń dla partycypacji, która odbędzie się w Krakowie, w dniach 14 i 15 czerwca 2018 roku. Konferencja stanowić będzie forum dyskusji dla środowiska zainteresowanego procesami partycypacji w kształtowaniu przestrzeni (samorządowców, naukowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, ekspertów oraz polityków).W ramach konferencji planowane jest poruszenie poniższych zagadnień tematycznych:

1.       Znaczenie i rola partycypacji społecznej w procesie kształtowania przestrzeni

2.       Możliwości i bariery zaangażowania różnych aktorów w proces kształtowania przestrzeni

3.       Narzędzia, techniki, metody, instrumenty społecznego kształtowania przestrzeni

4.       Dobre praktyki w zakresie społecznego kształtowania przestrzeni

5.       Partycypacja na obszarach cennych przyrodniczo

6.       Uczelnia jako laboratorium partycypacji 

Konferencja składa się z dwóch części: 14 czerwca 2018 seminarium polskojęzyczne (zgłoszenia bez referatów), 15 czerwca 2018 konferencja anglojęzyczna (zgłoszenia z referatami w języku angielskim)Szczegółowe informacje na temat warunków uczestnictwa i terminów znajdują się w komunikacie: 

Jednocześnie wszystkie informacje organizacyjne dotyczące konferencji na bieżąco będą zamieszczane i aktualizowane na stronie internetowej konferencji (https://partycypacja.weebly.com).