Konferencja „Podstawy teoretyczne ochrony zabytków – 60 lat Karty Weneckiej”

Komitet Organizacyjny PKN ICOMOS zaprasza do zgłaszania propozycji wystąpień konferencyjnych oraz do udziału w konferencji naukowej "Podstawy teoretyczne ochrony zabytków – 60 lat Karty Weneckiej", która odbędzie się w Warszawie, w Łazienkach Królewskich, w dniach 13 – 14 maja 2024 r.

Konferencja poruszy trzy grupy problemów (w 3 sesjach):
1. Karta Wenecka – fundament ochrony dziedzictwa czy balast przeszłości?
2. Współczesna teoria konserwacji - krytyczna analiza
3. Przyszłość teorii konserwacji i tekstów doktrynalnych – potrzeby i propozycje

Streszczenia referatów (nieprzekraczające dwóch stron tekstu, 3600 znaków ze spacjami), prosimy nadsyłać do 31 marca 2024 roku, na adres: sekretariat@icomos-poland.org

Autorzy wystąpień konferencyjnych proszeni są o wskazanie sesji, w której ma być przedstawiony referat (sesja 1, 2, 3).  
Wyboru referatów do przedstawienia na konferencji dokonają recenzenci powołani przez Komitet Organizacyjny. Autorzy referatów zostaną poinformowani o decyzji recenzentów do 15 kwietnia 2024 roku.
Materiały konferencji – po ocenie recenzentów, zostaną opublikowane w czasopiśmie „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego”.  

 

Informacje o konferencji będą dostępne na stronie PKN ICOMOS: http://www.icomos-poland.org