Konferencja - Robimy Studium!

Już za tydzień wydarzenie, które zapoczątkowuje prace nad Studium dla Warszawy. W programie jest także Departament Propozycji – zapraszamy do przedstawienia propozycji

Warszawa jest miastem dynamicznie rozwijającym się. Szybkie tempo jej przemian spowodowało, że obowiązujące Studium kierunków i uwarunkowań przestrzennych z 2006 roku zdezaktualizowało się. Wkrótce przystąpimy do tworzenia nowego dokumentu. To proces, z którym wiążą się duże oczekiwania i wyzwania. Przez ostatnie ponad 10 lat zmienił się sposób postrzegania miasta, potrzeby mieszkańców, a także uwarunkowania ekonomiczne, środowiskowe, społeczne.

Dziś wizja Warszawy jest już inna niż w 2006 roku. Nowe Studium będzie realizować cele strategii Warszawa 2030 kryjące się pod hasłami: odpowiedzialna wspólnota, innowacyjne środowisko, wygodna lokalność, funkcjonalna przestrzeń.
W związku z tym Studium musi być tworzone interdyscyplinarnie, w ścisłej współpracy pomiędzy projektantami, ekspertami, urzędnikami i mieszkańcami, którzy stale będą wymieniać się doświadczeniami. Nasza konferencja rozpocznie ten proces. Przedstawimy na niej analizy i inspiracje, sformułujemy pytania o przyszłość Warszawy, na które warsztatowo będziemy szukać odpowiedzi.

Wiadomo już, że w Departamencie wiedzą i ideami podzielą się: Grzegorz Piątek, Grzegorz Buczek, Artur Filip, Leszek Wiśniewski, Ola Litorowicz i Monika Wróbel, a także grupa studentów WAPW, która skończyła właśnie swoje prace nad Studium dla Warszawy.

Konferencja odbędzie się 9 i 10 maja.

Szczegółowy program i informacja jak się zgłosić: http://robimystudium.pl/program/

UWAGA: Osoby chętne do zaprezentowania swojej koncepcji w ramach Departamentu Propozycji (9.05 o godzinie 18:00) proszone są o kontakt z koordynatorem konferencji Wojciechem Kacperskim: wkacperski@um.warszawa.pl