Konferencja „Wyzwania stojące przed zrównoważoną architekturą środowiska mieszkaniowego”

Zapraszamy do udziału w nadchodzącej V Międzynarodowej Konferencji: Wyzwania stojące przed zrównoważoną architekturą środowiska mieszkaniowego, która odbędzie się w dniach 19-20 kwietnia 2024r. w formie stacjonarnej i online na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.

Konferencja Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego ma ambicję przedyskutować współczesne problemy kształtowania zrównoważonego środowiska mieszkaniowego i sposoby oddziaływania na czynniki je warunkujące, na tle dorobku badawczego Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Politechniki 

Krakowskiej. 

Obrady Konferencji będą się odbywały w dwóch blokach: pierwszy poświęcony będzie celom, metodom i rezultatom badań nad środowiskiem mieszkaniowym prowadzonych przez zespół obecnej KKŚM na przestrzeni lat 50, drugi podejmie problematykę sposobów przekształcania środowiska mieszkaniowego wobec wyzwań współczesności. 

Termin rejestracji upływa z dniem 15.03.2024r. Konferencja będzie prowadzona w języku polskim i angielskim. Koszt uczestnictwa w Konferencji wynosi 500zł (120 Euro/130 USD). 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub dalszych informacji prosimy o kontakt pod adresem kksm2024konf@pk.edu.pl. 

Wszelkie informacje, a także formularz zgłoszeniowy znajdują się także na stronie internetowej Konferencji: https://kksm2024konf.pk.edu.pl/