Konkurs Drewno w Architekturze

Zapraszamy do udziału w Konkurs Drewno w Architekturze organizowanym przez Wydział Architektury Politechniki Białostockiej.

Termin nadsyłania prac: do 22.10.2019.

Konkurs dotyczy dyplomowych projektów magisterskich, w których ukazano walory drewna jako materiału konstrukcyjnego, budowlanego i wykończeniowego. Kryteria oceny obejmują wartość rozwiązań architektonicznych oraz jakość relacji pomiędzy tworzywem a kształtowaną formą.

Harmonogram konkursu

1. Termin nadsyłania prac: od 01.10.2019 do 22.10.2019.
2. Termin obrad Jury: 29.10.2019.
3. Termin ogłoszenia wyników, otwarcia wystawy pokonkursowej i odbioru nagród: 14.11.2019.
4. Termin odbioru prac: od 28.11.2019 do 06.12.2019.

Nagrody:

- Pierwsza Nagroda - 8000 zł,
- Druga Nagroda - 6000 zł,
- Trzecia nagroda - 4000 zł,
- dwa równorzędne wyróżnienia - 2000 zł każde.

Nagrody dla promotorów:

- Pierwsza Nagroda - 2000 zł,
- Druga Nagroda - 2000 zł,
- Trzecia nagroda - 2000 zł,
- dwa równorzędne wyróżnienia -1000 zł każde.

Konkurs jest efektem współpracy Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej z przedsiębiorstwem Unibep SA oraz przedsiębiorstwem Danwood SA. Podlasie zawsze kojarzyło się z architekturą drewnianą, a oba wymienione powyżej przedsiębiorstwa, mające siedziby w Bielsku Podlaskim, są jednymi z największych producentów budynków mieszkalnych z drewna w Europie. Prestiż konkursu mają budować kreatywni młodzi architekci zafascynowani walorami drewna. Głównym celem konkursu jest promowanie ich talentu oraz przedstawionych przez nich rozwiązań dotyczących zastosowania drewna w architekturze.

Najlepsze projekty zostaną zaprezentowane na specjalnej wystawie oraz znajdą się w pokonkursowej publikacji. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas uroczystego otwarcia wystawy pokonkursowej.

W tej edycji Konkursu możliwe jest zgłoszenie prac dyplomowych magisterskich wykonanych w ciągu ostatnich 2 lat na kierunku architektura. Prace należy przesłać wraz z kartą zgłoszenia uczestnictwa w terminie od 1-go do 22-go października 2019 roku na adres Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej.

Regulamin konkursu oraz wszelkie niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej http://drewnowarchitekturze.pl