Konkurs Kongresu Ruchów Miejskich na najlepszą pracę dyplomową o tematyce miejskiej

Zapraszamy do udziału w konkursie Kongresu Ruchów Miejskich na najlepszą pracę dyplomową o tematyce miejskiej - termin zgłoszeń upływa 15 marca 2024 roku.

Konkurs dotyczy prac licencjackich i inżynierskich oraz prac magisterskich. Mogą być one zgłaszane przez samych autorów oraz za ich zgodą przez promotorów i przez uczelnie. 

Szczegółowe informacje rzeczowe i proceduralne zawiera załączony Regulamin. 

Załącznikami są także trzy formularze w postaci plików edytowalnych, których wypełnienie i złożenie drogą elektroniczną jest niezbędne do prawidłowego zgłoszenia pracy do konkursu.

Prace należy przesłać na adres: konkurs@kongresruchowmiejskich.pl 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
https://kongresruchowmiejskich.pl/nasze-tematy/polityka-miejska/item/212-konkurs-na-prace-dyplomowa

Pliki do pobrania: