Konkurs Ministerstwa Klimatu i Środowiska: Klimatyczny Człowiek Roku

Ministerstwo Klimatu i Środowiska organizuje III edycję Konkursu Klimatyczny Człowiek Roku -  kategoria Młody Naukowiec.

MKiŚ chce docenić młodych naukowców, którzy posiadają osiągnięcia w postaci publikacji naukowych lub zakończonych badań w obszarze ochrony klimatu, ograniczania skutków zmian klimatu lub mitygacji i adaptacji do zmian klimatu.

Wnioski oceniane będą m.in. pod kątem zastosowania praktycznego wyników badań naukowych, oryginalności publikacji naukowych, udziału w pracach zespołów badawczych, w tym międzynarodowych, czy różnorodności metod i narzędzi zastosowanych przy realizacji badań.

Więcej informacji dotyczących konkursu znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska: https://www.gov.pl/web/edukacja-ekologiczna/klimatyczny-czlowiek-roku-2023

Do Konkursu mogą przystąpić osoby fizyczne, do 35 roku życia. Zwycięzca otrzyma tytuł „Klimatycznego Człowieka Roku” i nagrodę pieniężną w wysokości 30 tysięcy złotych.
W przypadku nadzwyczaj wysokiego poziomu konkursu przyznane zostaną maksymalnie dwa wyróżnienia, w przypadku których nagroda wyniesie po 10 tysięcy złotych.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija: 18 września 2023 r.