Konkurs „Najlepsza praca dyplomowa związana tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim”

Zachęcamy do udziału w konkursie, organizowanym pod patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Zgłaszać można prace dyplomowe na temat związany z Województwem Zachodniopomorskim pochodzące z uczelni z terenu całej Polski, obronione w roku kalendarzowym poprzedzającym daną edycję Konkursu. 


Celem wydarzenia jest prezentacja możliwych do zrealizowania rozwiązań projektowych 
i przekształceń przestrzennych na tym terenie. Warunki uczestnictwa.

Nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach:

planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne,

projektowanie architektoniczne,

architektura krajobrazu.

Termin składania zgłoszeń upływa 30 czerwca 2021 r. o godz. 15:30

Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: http://rbgp.pl/2021/02/14/xii-edycja-konkursu-marszalka-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-najlepsza-przestrzen-publiczna-wojewodztwa-zachodniopomorskiego/