Konkurs Nowy Europejski Bauhaus 2022

Zapraszamy do udziału w konkursie o nagrodę Nowy Europejski Bauhaus 2022. Zwycięzcy otrzymają kwotę pieniężną: 30 tys. euro dla laureatów w konkurencji „Nowy Europejski Bauhaus”, oraz 15 tys. euro dla zwycięzców w konkurencji „Wschodzące Gwiazdy Nowego Europejskiego Bauhausu”.

 

Projekty można zgłaszać w ramach czterech obszarów konkursu:

  1. Powrót do natury - projekty, które zbliżają jednostki i społeczności do natury, przyczyniają się do rewitalizacji naturalnych ekosystemów i zapobiegają utracie bioróżnorodności lub skłaniają do ponownego rozważenia ich relacji z naturą w perspektywie skoncentrowanej na życiu jako alternatywy dla perspektywy skoncentrowanej na człowieku.
  2. Odzyskanie poczucia przynależności - projekty, które przyczyniają się do budowania poczucia przynależności, „ducha” lub „znaczenia” miejsc, społeczności (w których jednostki należą do grupy) lub dóbr i w ramach których docenia się różnorodność.
  3. Nadanie priorytetu miejscom i ludziom, którzy tego najbardziej potrzebują – projekty, które przyczyniają się do zaspokajania potrzeb terytoriów, społeczności i jednostek wymagających szczególnej i pilnej uwagi ze względu na specyficzne cechy ekonomiczne, społeczne lub fizyczne
  4. Kształtowanie ekosystemu przemysłowego o obiegu zamkniętym i wspieranie myślenia w kategoriach cyklu życia produktu – projekty, które przyczyniają się do transformacji ekosystemów przemysłowych w kierunku bardziej zrównoważonych praktyk zgodnych z zasadą obiegu zamkniętego, z uwzględnieniem odpowiednich aspektów społecznych.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 7 marca 2022 r. Wnioski w konkurencji „Nowy Europejski Bauhaus” mogą składać osoby fizyczne lub organizacje (organy administracji terytorialnej, autorzy lub organizatorzy projektów itp.). W konkurencji „Wschodzące gwiazdy Nowego Europejskiego Bauhausu” wnioski mogą składać osoby fizyczne lub grupy osób fizycznych, które w momencie zakończenia naboru (28 lutego) nie ukończyły jeszcze 30 roku życia.

 

Więcej o konkursie: LINK.

Przesyłanie wniosków: LINK.

 

Nowy Europejski Bauhaus (New European Bauhaus, NEB) jest horyzontalnym projektem ekologiczno-gospodarczo-kulturalny, zainicjowanym przez Ursulę von der Leyen, przewodniczącą Komisji Europejskiej. Program ma wspierać dążenia do neutralności dla klimatu w Europie do 2050 r.

 

Komisja Europejska przeznaczyła w latach 2021-2022 85 mln euro na finansowanie projektów w ramach Nowego Europejskiego Bauhausu. Finansowanie pochodzi z różnych programów UE, takich jak program w zakresie badań i innowacji Horyzont Europa (zwłaszcza misje HE), program LIFE na rzecz środowiska i klimatu oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

 

W ramach działań powstanie także laboratorium Nowego Europejskiego Bauhausu, czyli ośrodek analityczno-projektowy, w którym będą wspólnie opracowywane prototypy, testowane narzędzia oraz przygotowywane rozwiązania i zalecenia w dziedzinie polityki.

 

Więcej o Nowym Europejskim Bauhausie: LINK.

 

Centrum Łukasiewicz od stycznia 2022 r. zostało krajowym punktem kontaktowym programu Nowy Europejski Bauhaus.