Konkurs TEORIA z „Warsztatami pisania o architekturze" - nabór do nowej edycji programu Fundacji im. Stefana Kuryłowicza

Trwa nabór zgłoszeń do XI edycji Konkursu TEORIA z „Warsztatami pisania o architekturze”, które odbędą się w Domu Kuryłowiczów w Kazimierzu Dolnym w dniach 13-14 kwietnia br. W programie skierowanym do młodych architektów i architektek do wygrania jest wydanie własnej książki oraz nagroda pieniężna w wysokości 3,5 tys. PLN. Łączna wartość nagrody to ponad 30 tys. PLN. Termin składania zgłoszeń – portfolio tekstowego wraz z listem motywacyjnym – upływa 17 marca br. 

Konkurs TEORIA to trzyetapowy program, którego celem jest wybranie najlepszego, teoretycznego utworu słownego, związanego z miastem wybranym przez uczestnika, z dziedziny relacji architektury i kultury, powstałego po 2-dniowych, stacjonarnych, bezpłatnych „Warsztatach pisania o architekturze”, organizowanych w Domu Kuryłowiczów w Kazimierzu Dolnym w dn. 13-14 kwietnia br. W warsztatach weźmie udział 12 wybranych osób, zakwalifikowanych przez jury konkursu na podstawie materiału kwalifikacyjnego – portfolio z wybranymi przez uczestnika tekstami oraz krótkiego list motywacyjnego, uzasadniającego chęć uczestnictwa w konkursie. Fundacja zapewnia uczestnikom warsztatów noclegi i wyżywienie. Warsztaty poprowadzą mentorka Ewa P. Porębska oraz tutorzy Grzegorz Piątek i Łukasz Stępnik. Wsparcia merytorycznego udzieli prof. Ewa Kuryłowicz. 

Uczestnicy programu po warsztatach mają 2 miesiące na napisanie tekstu na uzgodniony wstępnie temat. Finalnego wyboru zwycięskiej pracy, spośród wszystkich opracowań, dokonuje eksperckie jury konkursu poszerzone o grono prowadzących warsztaty w składzie: Ewa P. Porębska  – Przewodnicząca Jury, Agnieszka Jacobson-Cielecka, Grzegorz Piątek, Bogna Świątkowska, Marta A. Urbańska, Piotr Sarzyński i Łukasz Stępnik. 

W trzecim etapie laureat/-ka/-ci dopracowują tekst przez kolejne 2 miesiące. Tekst, po opracowaniu redakcyjnym i tłumaczeniu na język angielski, zostanie wydany w formie dwujęzycznej książki, stanowiącej 11 tom serii wydawniczej Fundacji „Architektura Kultury – Kultura Architektury”. 

W poprzedniej edycji konkursu zwyciężył Maciej Rodak, absolwent architektury na Politechnice Krakowskiej i filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, którego praca pt. „Zapiski z Turynu. Dwie twarze tego samego” została wydana w formie książki w październiku 2023 roku. 

Wyróżnione zostały prace: „Ja – Rotterdam, czyli opowieść o relacjach ludzko-miejskich” autorstwa Michała Romaniuka, studenta TU Delft, oraz „Mury. Krajobraz północno-zachodniej granicy Warszawy” autorstwa Artura Brzozowskiego z WAPW. 

Regulamin i harmonogram konkursu (§ 5 Regulaminu) dostępny jest na stronie Fundacji.

Na zgłoszenia Fundacja czeka do dn. 17 marca 2024 r. 

 

SZCZEGÓŁY KONKURSU TEORIA FSK: 

https://fundacja-sk.pl/konkurs-teoria/

 

REPORTAŻ Z UBIEGŁOROCZNYCH „WARSZTATÓW PISANIA O ARCHITEKTURZE”:

https://fundacja-sk.pl/galeria-video/

 

ORGANIZATOR KONKURSU:

Fundacja im. Stefana Kuryłowicza

KONTAKT:

Oksana A. Jabłońska

tel. +48 517 518 317

tel. +48 22 616 37 98

oksana.jablonska@fundacja-sk.pl

 

O KONKURSACH FUNDACJI:

Celem programów Fundacji im. Stefana Kuryłowicza jest wspieranie twórczości młodych, kreatywnych i poszukujących architektów, umacnianie w nich postawy odpowiedzialności za ład architektoniczno-urbanistyczny, podejmowanie prób rozpoznawania współczesnych problemów przestrzeni publicznej oraz wypracowywania odważnych i uwzględniających potrzeby społeczności lokalnych rozwiązań tych problemów. Konkurs TEORIA z „Warsztatami pisania o architekturze” i Stypendium PRAKTYKA z „Warsztatami z Mentorem” zostały pomyślane jako uzupełniające się inicjatywy, które nie tylko poszukują świeżego spojrzenia na architekturę, ale także nowego języka, który umiałby owo spojrzenie przekazać odbiorcy.