Konkurs "The Trail"

To dwuetapowy, unikatowy międzynarodowy konkurs organizowany, co dwa lata, przez VINCI Construction. Jego celem jest wyłonienie najlepszych studentów na wybranych uczelniach wyższych. 

Czteroosobowe zespoły studentów polskich uczelni technicznych mogą zgłaszać projekty w jednym z trzech obszarów: 

 • Budowa przyszłości,
 • Zrównoważone budownictwo,
 • Miasta nad i pod miastami. 

Rozwiązania przyjmowane są na międzynarodowej platformie Agorize w formie prezentacji pokazującej zalety, korzyści i wykorzystane technologie projektu oraz krótkiego filmu (max 1 min 30 s) ilustrującego projekt.

Najlepsi studenci odbędą praktykę w spółkach Vinci Construction w macierzystym kraju i będą mieli szansę na zatrudnienie.

Kategoria 1. Budowa przyszłości

 

Znajdź rozwiązanie, które łączy najnowsze i najciekawsze technologie, by ulepszyć budowy w przyszłości, tak by stały się bardziej produktywne i przyjazne środowisku! Zastanów się:

 • w jaki sposób nowe technologie i narzędzia cyfrowe mogą zostać zaimplementowane do budownictwa?
 • jak funkcjonować mogą budowy, wykorzystując współpracę w metodologii just-in-time?
 • i w jaki sposób nowe technologie wpłyną na przyszłość zawodów budowlanych?

Kategoria 2. Zrównoważone budownictwo

 

Wyobraź sobie świat, w którym budowa jest przykładem w walce z nadużyciami działalności społeczeństwa konsumpcyjnego. Jak najlepiej wytyczać kierunek w branży budowlanej, by był odpowiedzią na obecne wyzwania środowiskowe i klimatyczne? Zaproponuj nowe rozwiązanie z zakresu:

 • aspektów środowiskowych (w kontekście całego procesu - projektowania, budowy i eksploatacji),
 • efektywności energetycznej budynków,
 • cyklu życia budynków,
 • dostosowania obiektów, tak aby były bardziej odporne na wyzwania klimatyczne, w szczególności na klęski żywiołowe
 • lub wykorzystania innowacyjnych i ekologicznych materiałów, uwzględniając potrzebę sprowadzenia terenów zielonych i różnorodności biologicznej z powrotem do miast.

Kategoria 3. Miasta nad i pod miastami

 

Liczba osób mieszkających w miastach podwoi się w ciągu najbliższych 30 lat.-Jakie rozwiązania mogłyby sprostać wyzwaniom związanym z rozwojem miast i ich zabudowy, infrastruktury transportowej, obiektów użyteczności publicznej, terenów zielonych i innych? Spójrz na rozwój miast pod innym kątem i spróbuj odpowiedzieć na pytanie:

 • jak zbudować przyszłość miast? W jaki sposób zoptymalizować wykorzystanie terenu?
 • jak rozwój samojezdnych pojazdów może przyczynić się do rozwoju miast?
 • co można zrobić z infrastrukturą podziemną z pomocą nowych rozwiązań transportowych, gdy parkingi staną się już przestarzałe?
 • jakie nowe innowacyjne i / lub partycypacyjne metody finansowania mogłyby zostać wykorzystane do budowy miast przyszłości?
 • jakie nowe usługi mogłyby być oferowane mieszkańcom miast przyszłości? 

Masz pomysł? Weź udział w konkursie!

Wystarczy, że:

 1. Stworzysz 4-osobowy zespół
 2. Zarejestrujesz zespół na platformie www.agorize.com/thetrail.
 3. Opracujesz projekt (jeśli będziesz miał pytania lub będziesz potrzebować pomocy zgłoś się do polskiego koordynatora konkursu)
 4. Prześlesz projekt na platformę  - Załączysz pitch (dokument PDF na 3 slajdach) i video (1 min. 30 s max) w języku angielskim do 1 marca 2020 roku do godz. 23:59

Konkurs dzieli się na trzy etapy:

Etap I: konkurs online

To zarejestrowanie zespołu na platformie Agorize i przesłanie projektu.

Etap II: prezentacja projektów na regionalnym Finale w kwietniu 2020

To udział w uroczystej Gali Finałowej organizowanej przez Warbud dla zespołów zgłoszonych do konkursu. Drużyny przedstawią swoje pomysły przed jury złożonym z przedstawicieli Warbud SA i wykładowców uczelni technicznych.

Etap III: prezentacja zwycięskich projektów oraz udział w rozgrywkach sportowych we Francji

Zwycięska drużyna zostanie zaproszona do Francji w terminie 28-29 maja 2020, gdzie zaprezentuje swoją koncepcję przed Jury grupy Vinci oraz weźmie udział w zawodach sportowych, w trakcie których będzie miała możliwość w duchu sportowej rywalizacji poznać kreatywnych studentów z całego świata.

Nagrody:

 • 1-sza nagroda:

Indywidualne zwiedzanie wyjątkowej inwestycji VINCI Construction w Singapurze, Meksyku lub Francji (bilet w obie strony, 2 noclegi w hotelu, pokrycie kosztów pobytu)

 • 2-ga i 3-cia nagroda

Innowacyjne urządzenia (wartość 300-400€) – GoPro i Smart Watch

 • Dla wszystkich uczestników etapu końcowego

Sprzęt sportowy

 

Uwaga wykładowcy !

Konkurs The Trail to idealny pomysł na uatrakcyjnienie Państwa zajęć, na wyłonienie i docenienie najbardziej zaangażowanych i pracowitych studentów. Mogą Państwo wkomponować stworzenie projektu i opracowanie rozwiązań przez uczelniane zespoły w ramach programu studiów. Lub odwrotnie. Prace realizowane przez studentów przy okazji tematów semestralnych przy niewielkim wzbogaceniu i umożliwieniu pracy zespołowej mogą stać się pracami konkursowymi. Warbud chętnie pomoże w doprecyzowaniu takich tematów  w ramach realizowanych przez nas inwestycji i udostępni materiały stanowiące bazę do realizacji tematów, a co za tym idzie prac konkursowych.

Uwaga Koła Naukowe!

Wasze prace realizowane w ramach Kół Naukowych, do których należycie są idealną bazą do przygotowania projektu na konkurs The Trail. Zapraszamy do podzielenia się swoimi ideami i koncepcjami.