Konkurs "Zagospodarowanie prawobrzeża Wisły w Toruniu na terenach położonych od Przystani Toruń do Portu Drzewnego"

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie jednoetapowym, ideowo-koncepcyjnym dla zadania pt. "Zagospodarowanie prawobrzeża Wisły w Toruniu na terenach położonych od Przystani Toruń do Portu Drzewnego".

Suma nagród w konkursie wynosi 75 000 zł.

W związku z ustanowieniem ograniczeń wynikających z zapobiegania szerzeniu się choroby zakaźnej COVID-19
termin składania prac konkursowych został zmieniony z 08.05.2020 na 15.09.2020

Więcej informacji na stronie konkursu: http://sarptorun.pl/konkursy/