Konkurs na ARCHITEKTONICZNĄ NAGRODĘ NAUKOWĄ IARP DLA NAJLEPSZYCH PRAC I PUBLIKACJI NAUKOWYCH MAJĄCYCH ZNACZENIE DLA WYKONYWANIA ZAWODU ARCHITEKTA

Informujemy, że z dniem 29 lutego 2024 roku, upływa termin składania prac w konkursie na ARCHITEKTONICZNĄ NAGRODĘ NAUKOWĄ IARP DLA NAJLEPSZYCH PRAC I PUBLIKACJI NAUKOWYCH MAJĄCYCH ZNACZENIE DLA WYKONYWANIA ZAWODU ARCHITEKTA.

Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach: 

- kategoria I - rozprawy doktorskie i habilitacyjne o tematyce architektonicznej; 

- kategoria II - inne prace naukowe o tematyce architektonicznej; 

- kategoria III - krajowe publikacje i prace naukowe w innych dziedzinach nauki mających wpływ na wykonywanie zawodu architekta i architekturę. 

  

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie internetowej Izby Architektów RP oraz w Regulaminie konkursu.