Konkurs na Projekt Pomnika Rotmistrza Witolda Pileckiego w Chrzanowie.

Zapraszamy do udziału w konkursie na projekt pomnika Rotmistrza Witolda Pileckiego w Chrzanowie.

Inicjatorem idei budowy pomnika konnego jest Towarzystwo Krzewienia Tradycji Kawalerii Polskiej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Chrzanowie. Proponowana forma pomnika ma upamiętniać tego niezłomnego żołnierza w inny niż dotychczas sposób, akcentujący jego zamiłowanie do koni i jeździectwa (sylwetka postaci opisana szerzej w załączniku do Regulaminu).

Gmina Chrzanów jest realizatorem zadania – oddolnej inicjatywy mieszkańców - pn. „Organizacja konkursu na projekt pomnika Rotmistrza Witolda Pileckiego w Chrzanowie”, zgłoszonego w ramach Chrzanowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 r. Zbiórkę funduszy na realizację budowy pomnika prowadzi Społeczny Komitet Budowy Pomnika rtm. Witolda Pileckiego w Chrzanowie, który przyjął za cel doprowadzenie do jego powstania.

Harmonogram konkursu
Zgłoszenia do konkursu - Etap I 
do 27.08.2018 r. do godz. 17:00
Kwalifikacja do II Etapu i zaproszenie wybranych uczestników do składania prac konkursowych
do 04.09.2018 r.
Składanie prac konkursowych 
do 05.11. 2018 r. do godz. 17:00.
Rozstrzygnięcie konkursu 
do 09.11.2018 r.

Regulamin: 

Regulamin Konkursu (pdf, 0 B)

Więcej informacji na stronie: https://www.chrzanow.pl/pomnik/