Konkurs na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki miejskiej i metropolitalnej

Zapraszamy do udziału w konkursie na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki miejskiej i metropolitalnej.

Instytut Metropolitalny od lat zajmuje się analizą problematyki miast i metropolii w wymiarze interdyscyplinarnym. Pragniemy wyróżnić i nagrodzić najlepsze prace dyplomowe w dwóch kategoriach: 

- (1) najlepsza praca licencjacka/inżynierska

- (2) najlepsza praca magisterska. Mamy nadzieję, że konkurs zmotywuje młodych członków społeczności akademickiej do dalszych prac związanych z problematyką przestrzeni miejskiej. 

Zapraszamy serdecznie studentów do nadsyłania ich w formie elektronicznej na adres konkurs@im.edu.pl do dnia 11 sierpnia 2019 roku!

Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej: http://im.edu.pl/konkurs/regulamin