Konkurs na plakat bezpieczeństwa pracy

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w 27. edycji Konkursu na plakat z dziedziny bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy. Tematem tegorocznej edycji jest „Biuro”. Organizatorem Konkursu jest Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, współorganizatorami są Akademie Sztuk Pięknych w Krakowie, Łodzi i Warszawie, a patronują mu Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Główny Inspektor Pracy.

Celem Konkursu jest promowanie tematyki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagrożenia, które występują w różnych dziedzinach gospodarki i w różnych grupach zawodowych.
Konkurs jest skierowany do artystów plastyków, absolwentów i studentów uczelni i wydziałów plastycznych, w kraju i za granicą. Prace nadsyłane na Konkurs oceni Jury złożone z przedstawicieli środowisk twórczych, nauki, resortów zdrowia i pracy oraz związków zawodowych, a także przedstawicieli przedsiębiorstw, których działalność jest bezpośrednio związana z tematyką tegorocznej edycji. W Konkursie tradycyjnie są przyznawane trzy nagrody główne i pięć wyróżnień. Ponadto nagrodzone, wyróżnione i wybrane przez Jury plakaty (50 prac) zostaną zaprezentowane na wystawach pokonkursowych, które odbędą się w Warszawie i w Krakowie. Prace z dopiskiem „Konkurs na plakat” należy dostarczyć do Organizatora, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego do 1 czerwca 2018 r.

Współczesne biuro ma niejedno oblicze. Biurami są pomieszczenia zapewniane przez pracodawcę, w których pracownicy wykonują powierzone im zadania, zazwyczaj w dużych zespołach, kontaktując się z klientami bezpośrednio lub jedynie za pośrednictwem komputera i telefonu. Biura przeniosły siê także do przestrzeni domowej, przesunięto granicę pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym, zaburzając stan równowagi między tymi obszarami życia. Biurami stały się także wynajęte pomieszczenia w atrakcyjnych częściach dużych miast, zwane coworking space, w których freelancerzy, start-upowcy czy przedstawiciele wolnych zawodów znajdują inspirujące miejsce do czasowej pracy. Z pozoru praca biurowa jest najbezpieczniejsza, a jednak bardzo silnie wpływa na zdrowie i jakość życia pracowników. Dla komfortu takiej pracy znaczenie mają zarówno czynniki fizyczne: oświetlenie, jakośæ powietrza czy temperatura i poziom wilgotności, jak i psychiczne, związane z pracą w zespole.

Napięcia nerwowe wywołujące stres, zaburzone stosunki międzyludzkie w pracy czy sytuacje konfliktowe odbijają się na zdrowiu pracowników. Długotrwała pozycja siedząca i związane z nią statyczne obciążenie mięśni tułowia i pleców prowadzą do dolegliwości miśśniowo-szkieletowych. Pracujący w domowych biurach za niezależność od "stacjonarnego" pracodawcy i brak sztywnych godzin pracy płacą często konfliktami rodzinnymi i poczuciem izolacji od innych ludzi, co sprawia, że praca w takim systemie staje się także uciążliwa.

Całokształt wymienionych warunków pracy biurowej może prowadzić do nadmiernego przeciążenia organizmu, osłabienia sprawności intelektualnej i wielu schorzeń. We współczesnym biurze jak w lustrze odbijają się więc wszystkie zmiany zachodzące we współczesnym świecie pracy, zarówno te, które sprzyjają rozwojowi człowieka, jak i te, które są dla niego zagrożeniem.

Konkurs na plakat bezpieczeństwa pracy jest organizowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy od 1997 roku. Celem konkursu jest uzyskanie projektów plakatów promujących tematykę bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy, zwracających uwagę na zagrożenia, które występują w różnych dziedzinach gospodarki i w różnych grupach zawodowych. 

Nagrody
III nagroda – 5000 zł
III nagroda – 3000 zł
III nagroda – 2000 zł
oraz 5 wyróżnień po 1000 zł.

Komisja Konkursowa ma prawo innego podziału nagród. Plakaty nagrodzone i wyróżnione pozostają własnością CIOP-PIB i mogą być wykorzystane na wszystkich polach eksploatacji, natomiast pozostałe plakaty, zakwalifikowane do wystawy i katalogu, pozostają własnością Instytutu jedynie w zakresie wykorzystania do wystaw i druku katalogu. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z przyjêciem wszystkich warunków regulaminu. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Instytutu: www.ciop.pl/konkurs_na_plakat oraz w siedzibie Instytutu.

Zaproszenie (pdf, 90,39 kB)