Konkurs o nagrodę Instytutu Metropolitalnego za najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki miejskiej i metropolitalnej

Zachęcamy do udziału w konkursie o nagrodę Instytutu Metropolitalnego za najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki miejskiej i metropolitalnej.

Prace dyplomowe zostaną nagrodzone w dwóch kategoriach: najlepsza praca licencjacka/inżynierska oraz najlepsza praca magisterska.W bieżącej edycji Konkursu będą przyjmowane prace, obejmujące następujące zagadnienia:1. Ustrój samorządu terytorialnego, w tym metropolitalnego,2. Kształtowanie ładu przestrzennego,3. Mieszkalnictwo,4. Rewitalizacja i renaturalizacja obszarów zdegradowanych,5. Rozwój infrastruktury transportowej, miejskiej oraz organizacja transportu zbiorowego,6. Ochrona klimatu, środowiska i przyrody,7. Demokracja miejska i partycypacja społeczna,8. Turystyka miejska i zagospodarowanie turystyczne,9. Organizacja edukacji przez samorządy,10. Ekonomika miast i zarządzanie obszarami miejskimi,11. Polityka społeczna miast.Zgłoszenie przyjmowane są do dnia 15 sierpnia 2021 roku!Wszystkie szczegółowe informacje na temat konkursu wraz z regulaminem znajduje się na stronie internetowej: http://im.edu.pl/konkurs/.