MIASTO SOLIDARNE/SOLIDARY CITY

Stowarzyszenie Architektów Polskich O/Wrocław zaprasza do udziału w OPEN CALL w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DoFA `22 MIASTO SOLIDARNE/SOLIDARY CITY. Tegoroczne hasło Festiwalu to MIASTO SOLIDARNE/SOLIDARY CITY.

Wyślij swój projekt odpowiadający na jedno z festiwalowych haseł!Autorzy_rki trzech najlepszych projektów zostaną zaproszeni do zaprezentowania ich podczas 10. edycji Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DOFA on-line lub osobiście w dniu 19.11.22.Wybrane prace będą częścią wystawy w Muzeum Architektury we Wrocławiu podczas DoFA `22.Więcej informacji na stronie: http://www.wroclaw.sarp.org.pl/pl/news/konkursy/open-call-w-ramach-dofa-22-miasto-solidarne-solidary-city-1