Międzynarodowy konkurs dla studentów Student Trophy24

Po raz pierwszy w tym roku międzynarodowy konkurs dla studentów architektury i budownictwa proHolz Student Trophy24 obejmuje również studentów z Polski.

Temat jest następujący: jak przy wykorzystaniu drewna, poprzez rozbudowę lub nadbudowę wskazanych kamienic w Wiedniu, poprawić istniejącą strukturę i tworzyć nowe, przyjazne ludziom i środowisku przestrzenie miejskie. 

Do 19 października można zgłaszać udział w konkursie, a do 1 marca 2024 r. nadsyłać projekty.

 

Dokumenty, dodatkowe informacje i wytyczne zostaną opublikowane na stronie konkursu www.proholz.at/student-trophy 6 września