Międzynarodowy konkurs studencki „Koncepcja zagospodarowania terenu przy Zamku Ostrogskich-Lubomirskich w Dubnie, Ukraina

Informujemy, że rozpoczyna się międzynarodowy konkurs studencki pt. „Koncepcja zagospodarowania terenu przy Zamku Ostrogskich-Lubomirskich w Dubnie, Ukraina”. Nagrody: I miejsce – 1000 euro; II miejsce – 600 euro; III miejsce – 400 euro. Termin przyjmowania prac konkursowych upływa 30 kwietnia 2024 r. 

Organizatorami konkursu są:

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu), 
  • Narodowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej oraz Zarządzania Zasobami Naturalnymi w Równem (Wydział Budownictwa i Architektury, Ukraina),
  • Państwowy Rezerwat Historyczno-Kulturalny w Dubnie (Ukraina).

Celem konkursu jest przygotowanie koncepcji projektowej zagospodarowania dziedzińca Zamku Ostrogskich-Lubomirskich w Dubnie.

 

Więcej informacji oraz regulamin konkursu znajdziecie na stronie internetowej:

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji UR - Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu - Konkursy (urk.edu.pl)

Szczegółowych informacji udzielają: dr inż. arch. kraj. Magdalena Wilkosz-Mamcarczyk (magdalena.wilkosz-mamcarczyk@urk.edu.pl) oraz dr inż. arch. Barbara Olczak (barbara.olczak@urk.edu.pl)