Nabór wniosków do programu „Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – wolontariat. Edycja 2024

Informujemy, że Instytut Polonika prowadzi nabór wniosków na granty w konkursie w ramach programu „Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – wolontariat. Edycja 2024”Wnioski można składać online poprzez system www.witkac.pl do 18 marca 2024 r. do godz. 23:59.

Program wspiera zaangażowanie społeczne w ochronę materialnych elementów polskiego dziedzictwa kulturowego pozostającego poza granicami kraju. 

Chodzi nie tylko o obszar historycznej Rzeczypospolitej w jej granicach z 1772 r., lecz także prowadzenie działań związanych z ochroną i rewaloryzacją spuścizny kulturowej powstałej na emigracji.

W tegorocznej edycji, ze względu na wywołanie przez Rosję wojny na Ukrainie oraz w związku z zaangażowaniem Białorusi w konflikt rosyjsko-ukraiński i opowiedzeniem się tego kraju po stronie agresora, organizatorzy wykluczyli możliwość realizacji projektów na terenie Rosji i Białorusi.

Dofinansowanie wysokości od 10 000 do 70 000 zł umożliwi organizację wolontariackich obozów, objazdów, pobytów studyjnych i kwerend służących rozpoznaniu i ochronie dziedzictwa narodowego poza obszarem współczesnej Rzeczpospolitej Polskiej. Wkład własny finansowy to min. 10%.

O dotacje mogą ubiegać się m.in. organizacje pozarządowe, samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez Ministra), kościoły i związki wyznaniowe. Przy ocenie wniosków preferowane będą projekty zakładające współpracę z partnerami z Polski lub kraju przyjmującego (instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, kościołami i związkami wyznaniowymi, szkołami ponadpodstawowymi, uczelniami).

Działania będzie można realizować od dnia ogłoszenia wyników naboru przez Dyrektora (15 kwietnia 2024 r.)  do 16 listopada 2024 r.

Wymogiem programu jest, aby wolontariusze stanowili min. 75% ogólnej liczby uczestników projektu, a zadanie musi obejmować min. 3 dni prac poza granicami Polski na rzecz przedmiotu projektu. Prace będą musiały być wykonywane po przeszkoleniu i pod nadzorem specjalisty, tak aby nie uszkodzić substancji zabytku.

Wnioski można składać online poprzez system witkac.pl do 18 marca 2024 do godz. 23.59.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: https://polonika.pl/programy/programy-grantowe/programy-grantowe-instytutu

Regulamin:

regulamin-wolontariat-2024-.pdf (polonika.pl)