Nagroda Prezydenta Miasta za związane z Bydgoszczą prace magisterskie i doktorskie, inżynierskie i licencjackie

Zachęcamy studentów i absolwentów do zgłaszania swoich prac inżynierskich, magisterskich i doktorskich do Nagrody Prezydenta Miasta za związane z Bydgoszczą prace magisterskie i doktorskie, inżynierskie i licencjackie oraz nagrody dla promotorów prac obronionych w roku akademickim 2019/2020.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie prac poruszających problematykę związaną z Bydgoszczą i najlepiej korespondujących z aktualnymi potrzebami miasta, w szczególności w zakresie: promocji, gospodarki lokalnej, kultury i sztuki, tradycji i tożsamości miasta, turystyki, sportu, oświaty, gospodarki przestrzennej, architektury, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, transportu oraz innych dyscyplin i obszarów ważnych dla rozwoju miasta.

Prace są oceniane i nagradzane w dwóch kategoriach: PRACE MAGISTERSKIE i DOKTORSKIE I miejsce - 7 tys. zł brutto; II miejsce – 5 tys. zł brutto; III miejsce – 3 tys. zł brutto PRACE INŻYNIERSKIE i LICENCJACKIE I miejsce - 5 tys. zł brutto; II miejsce – 3 tys. zł brutto; III miejsce – 2 tys. zł brutto NAGRODA DLA PROMOTORÓW PRAC – 1,5 tys. zł brutto

Termin zgłaszania prac upływa 31 marca 2021 roku.

Szczegóły pod adresem http://www.bydgoszcz.pl/miasto/wyroznienia-i-nagrody/nagrody-za-prace-naukowe/