Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe – Dyplomy dla Warszawy

Prezydent m.st. Warszawy zaprasza autorów prac magisterskich i rozpraw doktorskich obronionych na warszawskich uczelniach w 2019 roku do ubiegania się o Nagrodę Prezydenta za prace dyplomowe z zakresu rozwoju Warszawy.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 termin zgłaszania prac został wydłużony do 19 czerwca br.
Dla osób zainteresowanych ubieganiem się o Nagrodę, poza drogą pocztową przewidziana jest możliwość elektronicznego zgłaszania prac. Na adres: naukowa@um.warszawa.pl należy przesłać formularz zgłoszeniowy wraz z podpisami, a wymagane w regulaminie załączniki powinny być zapisane w formacie pdf. W przypadku zgłoszenia przesyłanego mailem, gdy ich łączna objętość przekracza 10MB, należy zapisać je w postaci linku do plików umieszczonych na dysku internetowym (tzw. chmurze). W przypadku zmiany sytuacji epidemiologicznej zastrzega się możliwość poproszenia o dostarczenie podpisanej wersji papierowej formularza zgłoszeniowego we wskazanym terminie.
Poniżej znajduje się zaktualizowany Regulamin Przyznania Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe z zakresu rozwoju Warszawy. Zapraszamy do zapoznania się z nim.
To już piąta odsłona konkursu. Od 2016 r. miasto wspiera w ten sposób zainteresowanie młodych badaczy Warszawą, włączając ich do dialogu na temat tożsamości i rozwoju stolicy. Szeroko zakreślone ramy tematyczne dają możliwość ubiegania się o Nagrodę badaczom reprezentującym wszelkie dziedziny i dyscypliny naukowe.
Tak jak poprzednio przy oceniane prac będą brane pod uwagę:
- umieszczenie problemu badawczego w kontekście rozwoju Warszawy;
- wartość naukowa pracy, w tym ogólna metodologia i sposób ujęcia problemu;
- wartość społeczna tj. wpływ wyników i wniosków badawczych na rozwój Warszawy w przypadku ich zastosowania;
- praktyczna możliwość wykorzystania wyników i wniosków badawczych w przedsięwzięciach realizowanych przez m.st. Warszawę.
Nagroda główna w kategorii rozpraw doktorskich wynosi 15 tys. złotych, a trzy wyróżnienia po 6 tys. zł. Laureat nagrody głównej za pracę magisterską otrzyma 7 tys. zł, a autorzy wyróżnionych prac po 3 tys. zł.
Szczegółowe informacje można uzyskać:
· mailem: naukowa@um.warszawa.pl
· telefonicznie: 22 325 86 11, 22 443 34 72
pon.-pt. w godz. 8.00-16.00

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy