Nagrody Naukowe Polityki

Fundacja Tygodnika POLITYKA zbiera zgłoszenia młodych naukowców do 21. edycji konkursu o Nagrody Naukowe POLITYKI

Do niedzieli 13 czerwca 2021 r. na stronie polityka.pl/stypendia dostępny będzie formularz zgłoszeniowy, którego wypełnienie jest warunkiem przystąpienia do konkursu o 5 stypendiów po 15 tys. zł.Piętnastu finalistów zostanie ogłoszonych na łamach POLITYKI 15 września, zaś nazwiska pięciorga stypendystów i dziesięciorga laureatów nagród finałowych w październiku.Informacje o programie, składy Kapituł oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie polityka.pl/stypendia