Open Call: 15 IN OUT Festival - Konkurs

Konkurs jest dwuetapowy: spośród nadesłanych do 31 sierpnia 2022 prac jury preselekcyjne wybierze 20 filmów eksperymentalnych, które zostaną zakwalifikowane do finału konkursu. Wybrane prace zostaną pokazane podczas przeglądów podczas festiwalu a finaliści, jeśli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli zostaną zaproszeni na festiwal do Gdańska.

Nagrody:

  • I nagroda: 6 000 PLN ufundowana przez Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka. 
  • II nagroda: 5 000 PLN ufundowana przez CSW Łaźnia. 
  • III nagroda: 4 000 PLN im. prof. Witosława Czerwonki ufundowana przez Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Nagroda im. prof. Witosława Czerwonki jest przyznawana za najbardziej interesującą i odkrywczą interpretację tematu Konkursu. Nagroda przyznana przez jury preselekcyjne może również trafić do uczestnika, który nie został zakwalifikowany do etapu finałowego.
Przyznane zostaną również wyróżnienia honorowe.
Konkurs skierowany jest do pełnoletnich uczestników. Czas trwania filmu: powyżej 1 minuty, maksymalnie do 20 minut. Rok produkcji: praca nie powinna być starsza niż 3 lata. W przypadku pytań prosimy o kontakt: office@inoutfestival.pl

Więcej informacji: https://www.facebook.com/FestivalINOUT