Praktyki w Urzędzie m.st. Warszawy

Zapraszamy do udziału w nowej edycji odpłatnych praktyk absolwenckich w Urzędzie m. st. Warszawy

Oferta skierowana jest do absolwentów szkół wyższych, którzy w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyli 30. roku życia oraz dotychczas nie odbywali praktyki absolwenckiej w Urzędzie m. st. Warszawy.

Praktyki zaplanowano w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2019 r. (od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-16.00).

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 28 lutego br.

 

Pełna oferta wraz ze szczegółowymi informacjami dostępna jest pod adresem:

https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/rekrutacja/praktyki_absolwenckie.htm