Program stypendialny Fundacji Silnia

Ruszył nabór na program stypendialny Fundacji Silnia na rok akademicki 2021/2022. Program skierowany jest do osób w trudnej sytuacji materialnej, które planują rozpoczęcie studiów lub już studiują poza miejscem swojego zamieszkania.

Program skierowany jest do osób w trudnej sytuacji materialnej, które planują rozpoczęcie studiów lub już studiują poza miejscem swojego zamieszkania i osiągają dobre wyniki w nauce.

więcej informacji na stronie: www.fundacjasilnia.pl