Przyswajanie informacji – ankieta

Ankieta została przygotowana przez Dział Badań i Analiz CZIiTT PW.

Szczegółowe informacje oraz ankieta dostępna pod tym adresem: 

https://www.cziitt.pw.edu.pl/przyswajanie-informacji-ankieta/