Konkurs PW i Fundacji Dekaban na staż postdoktorski

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10 maja 2021 r. na adres prorektor.nauka@pw.edu.pl.

O staż mogą się ubiegać zatrudnione na PW osoby ze stopniem doktora w obszarze nauk technicznych, dobrze znające język angielski, prowadzące badania naukowe pokrewne działalności badawczej prowadzonej w instytucji przyjmującej.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10 maja 2021 r. na adres prorektor.nauka@pw.edu.pl.

Rozpoczęcie rocznego stażu na Uniwersytecie Michigan w Ann Arbor jest zaplanowane na 1 października 2021 roku.