Studencki konkurs na koncepcję zagospodarowania terenu przy ulicy Kościelnej w Czerwonaku

Gmina Czerwonak oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich oddział w Poznaniu zapraszają Studentów Uczelni do wzięcia udziału w: „Studenckim konkursie na koncepcję zagospodarowania terenu przy ulicy Kościelnej w Czerwonaku”

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu zagospodarowania terenu publicznego w sąsiedztwie kościoła pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny, który jako przestrzeń publiczna umiejętnie połączy funkcje komunikacji pieszej), rekreacji, usług, parkowania i uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego.
Ponieważ teren objęty konkursem jest stosunkowo nieduży, ma zróżnicowane ukształtowanie terenu, a jego sąsiedztwo reprezentuje różne rodzaje usług – stanowi on doskonały materiał ćwiczeniowy dla Studentów kierunków związanych z projektowaniem przestrzeni.
Pula nagród w konkursie wynosi 10 tys. złotych (w tym za pierwsze miejsce 5 tys. zł).
Materiały dostępne sa na stronie:
http://tup.poznan.pl/news/250/16/STUDENCKI-KONKURS-NA-KONCEPCJe-ZAGOSPODAROWANIA-TERENU-PRZY-UL-KOsCIELNEJ-W-CZERWONAKU
Zdjęcia lotnicze są dostępne tutaj:
https://orion.czerwonak.pl/index.php/s/mTD9q5yAWGtCrcr