Stypendia m. st. Warszawy dla doktorantów

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza nabór na stypendia m.st. Warszawy dla doktorantów

Stypendium polega na przyznaniu środków finansowych osobom fizycznym, które są doktorantami na uczelni warszawskiej, prowadzącym projekt badawczy wspierający rozwój miasta w dziedzinie zgodnej z doktoratem.

Maksymalna wysokość stypendium wynosi 30 000 zł. Stypendium może być przyznane na okres do 12 miesięcy.

Obszary badawcze, w których prowadzony jest nabór:

  1. Aktywność fizyczna mieszkańców
  2. Infrastruktura społeczna w obszarach mieszkaniowych w Warszawie
  3. Proces suburbanizacji w aglomeracji warszawskiej
  4. Polaryzacja miejsc pracy w Warszawie
  5. Multimodalne węzły przesiadkowe jako element przestrzeni publicznej Warszawy
  6. Sieć Centrów Lokalnych
  7. Nowe Typologie Mieszkaniowe dla Warszawy – badanie przez projektowanie
  8. Porównanie usług ochrony osób i mienia realizowanych przez komercyjny podmiot do własnej formacji ochronnej – wewnętrznej służby ochrony.
  9. Zrównoważone gospodarowanie żywnością, w tym ograniczanie jej marnowania w organizacji żywienia zbiorowego.
  10. Pracownik młodzieżowy - analiza zagranicznych rozwiązań, wypracowanie warszawskiego profilu pracownika młodzieżowego oraz modelu kształcenia i działań wspierających 

   Spotkania konsultacyjne online dla osób zainteresowanych stypendiami m.st. Warszawy dla doktorantów odbędą się w dniach 17-20 maja 2021 r. Podczas spotkań będzie możliwość zapoznania się z obszarem badawczym z perspektywy biura zgłaszającego temat i zadania pytań dotyczących potrzeb badawczych miasta. 

Więcej informacji: http://www.um.warszawa.pl/sdd