Stypendium konferencyjne dla studentów i młodych naukowców na udział w Regional Studies Association Student and Early Career Conference 2018 w Brighton

Stypendium obejmuje pokrycie opłaty konferencyjnej oraz rocznego członkostwa w RSA a także dofinansowanie kosztów przejazdu i zakwaterowania do kwoty 1500 zł. O stypendium mogą ubiegać się studenci studiów licencjackich, magisterskich oraz doktoranci i młodzi naukowcy do 5 lat po doktoracie. 

Więcej informacji o stypendium znajduje się w załączonym pliku, a także na stronie: www.euroreg.uw.edu.pl.