Urban Summer School: Forma Otwarta

Zapraszamy do udziału w Urban Summer School: Forma Otwarta

Kiedy: 26 sierpnia 2018 - 08 września 2018
Gdzie: Lublin, Warszawa, Szumin
Termin nadsyłania zgłoszeń: 7 maja 2018

Forma Otwarta

Forma Otwarta to koncepcja, którą Zofia i Oskar Hansenowie uczynili osią swojej twórczości architektonicznej, artystycznej i dydaktycznej. Realizacje Hansenów wyprzedziły myślenie o projektowaniu partycypacyjnym, dostępnych mieszkaniach i przestrzeniach wspólnych. Wyrazem Formy Otwartej są trzy różne realizacje Hansenów, które będą mogli odwiedzić uczestnicy tegorocznej szkoły letniej: osiedle Słowackiego w Lublinie, osiedle Przyczółek Grochowski w Warszawie i dom małżeństwa architektów w Szuminie. Miejsca te na 10 dni staną się laboratorium doświadczeń i refleksji.

Program:
Uczestnicy Urban Summer School będą mogli przyjrzeć się architekturze opartej na humanistycznych koncepcjach, z której dziś korzysta trzecie pokolenie użytkowników. W perspektywie historycznej zostanie zarysowane miejsce Teorii Formy Otwartej i Linearnego Systemu Ciągłego na tle idei Ruchu Nowoczesnego w architekturze osiedli mieszkaniowych i terenów otwartych.
Na program szkoły letniej złożą się kursy, wykłady i warsztaty oraz praca terenowa. Uczestnicy będą pracować w grupach trzech roboczych. Strukturę szkoły wyznaczą skale, którymi posługiwali się projektanci:

mikro
mezo
makro

Zostaną one przełożone na perspektywę mieszkania, osiedla oraz spółdzielni mieszkaniowej.
 
Rekrutacja

Zasady rekrutacji do projektu określa Regulamin Rekrutacji dostępny na stronie internetowej www.niaiu.pl/uss
Zgłoszenia do udziału w Urban Summer School przyjmowane są drogą elektroniczną pod
adresem: urbansummerschool@niaiu.pl
Zgłoszenie (w formie jednego pliku PDF o objętości trzech stron oraz przesłanego formularza zgłoszeniowego online za pośrednictwem strony) składa się z:

Formularza zgłoszeniowego on-line,
CV kandydata/kandydatki (1 strona A4),
Listu motywacyjnego, przybliżającego doświadczenie i motywacje kandydata/kandydatki do wzięcia udziału w Urban Summer School: Open form
(maks. 1 strona A4 znormalizowanego maszynopisu; 1800 znaków).
Eseju „Open Form: Flexibility of Space, Actions of People”
(maks. 1 strona A4 znormalizowanego maszynopisu; 1800 znaków).

Wszystkie dokumenty muszą być sporządzone w języku angielskim.

Wyboru uczestników dokona komisja rekrutacyjna złożona z przedstawicieli Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej we Lwowie oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.
Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim. Udział w szkole jest bezpłatny.
Organizatorzy zapewniają nocleg, wyżywienie oraz zwrot kosztów podróży do 200 euro.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 7 maja 2018
Ogłoszenie wyników rekrutacji: 19 maja 2018

Kontakt

Aplikacje oraz pytania prosimy przesyłać na adres: urbansummerschool@niaiu.pl
Termin nadsyłania zgłoszeń: 7 maja 2018
Ogłoszenie wyników: po 19 maja 2018
Wszelkich dodatkowych informacji udzieli koordynator projektu, Kacper Kępiński :
k.kepinski@niaiu.pl, 22 522 65 36

Strona internetowa projektu: www.niaiu.pl/uss

Organizatorzy

Organizator: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki
We współpracy z: Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej we Lwowie
Partnerzy: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Miasto Lublin