V edycja Stypendiów m. st. Warszawy

Zapraszamy doktorantów i doktorantki do udziału w piątej edycji programu stypendiów m.st. Warszawy dla doktorantów. Ideą organizatorów jest współpraca z młodymi naukowcami oraz naukowczyniami i promowanie urzędu jako ciekawego miejsca badań. Chcemy zmieniać Warszawę na lepsze kierując się aktualną wiedzą i doświadczeniem.

Od 2019 roku przeprowadzono cztery edycje stypendiów m.st. Warszawy dla doktorantów. Otrzymaliśmy prawie 150 wniosków i przyznaliśmy 20 stypendiów, każde w kwocie do 30 000zł. Dzięki programowi mogliśmy wspólnie pracować nad projektami badawczymi z obszarów dotyczących miasta.

W tym roku wnioski można składać w 15 obszarach dotyczących m.in.: mieszkalnictwa, rolnictwa miejskiego, zanieczyszczenia światłem, rozwoju transportu, cyfryzacji i projektów Smart City, rozwoju kultury, ekonomii cyrkularnej i gospodarowania żywnością. Pełna lista obszarów z opisami znajduje się na stronie.

W dniach 13 do 15 czerwca odbędą się spotkania konsultacyjne online, na których będzie można porozmawiać o obszarach badawczych z pracownikami merytorycznymi.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych doktorantów i doktorantki do składania wniosków do 10 lipca!

Wszystkie informacje są dostępne na stronie: https://um.warszawa.pl/waw/wspolpraca-z-nauka/stypendia-dla-doktorantow.