Warsztaty architektoniczno-urbanistyczne Building Back Better

W dniach 22.01-02.02.2024 r. grupa 100 studentów, wykładowców, naukowców i działaczy z Ukrainy, Polski, Szwecji, Irlandii, Norwegii i Wielkiej Brytanii spotka się w Warszawie i we Lwowie weźmie udział w warsztatach architektoniczno-urbanistycznych eksplorujących rozwiązania dla zrównoważonej odbudowy Ukrainy. Osoby studiujące na WAPW są zaproszone do wzięcia udziału w tym dwutygodniowym wydarzeniu, w ramach zaliczenia jednego z seminariów.

Na całym świecie konflikty powodują zniszczenia, pozostawiając miliony ludzi bez miejsca, które mogliby nazwać domem. Kontekst Ukrainy daje szansę na wypracowanie nowych modeli dla architektury i urbanistyki zrównoważonej odbudowy nie tylko dla jednego kraju, ale także dla innych społeczności borykających się ze zniszczeniami spowodowanymi konfliktami lub zmianami klimatycznymi.

W styczniu grupa 100 studentów, wykładowców, naukowców i działaczy z Ukrainy, Polski, Szwecji, Irlandii, Norwegii i Wielkiej Brytanii spotka się w Warszawie i we Lwowie, stawiając sobie wspólny cel stworzenia rozwiązań odpowiadających na pilną potrzebę wsparcia zrównoważonej odbudowy. Wypracowane rozwiązania będą dotyczyć sytuacji mieszkaniowej, urbanistycznych rozwiązań dla mikro-obszarów oraz terenów ujścia rzeki Dniepr.

Wyniki warsztatów zostaną podsumowane poprzez wystawę, która wyruszy w podróż po Europie. Rozwiązania opracowane przez uczestników projektu dostarczą wsparcia merytorycznego Szkole Charkowskiej niezbędnego do uruchomienia pierwszego niezależnego kursu magisterskiego w Ukrainie, mającego na celu rozwijanie odpowiednich umiejętności potrzebnych do pracy przy odbudowie.

19 stycznia o 10:00 zapraszamy na spotkanie online w sprawie warsztatów. Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTJhNjYzZGQtNWZjOS00MWM0LTliNDUtODNiMDU4ZjFlZTlk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b50229c-cd78-4588-9bcf-97b7629e2f0f%22%2c%22Oid%22%3a%221f8ad51e-7aee-4d8e-a2e3-f4a03b34f8f3%22%7d