Winter School Critical Urbanism, Uniwersytet w Bazylei, Szwajcaria, 3-7 lutego 2020 r

Zapraszamy do udziału w warsztatach organizowanych przez Uniwersytet w Bazylei. Uniwersytet w Bazylei oferuje trzecią zimową szkołę urbanistyki z interdyscyplinarnym podejściem do europejskiego systemu granic. Kurs jest wprowadzeniem studentów z różnych dyscyplin w dziedzinę studiów miejskich, zapewniając im umiejętności eksploracyjne w zakresie analizy przestrzennej i krytycznego myślenia o polityce migracyjnej.

 

W momencie pisania tego artykułu doniesienia prasowe ostrzegają przed katastrofą wynikającą z coraz bardziej niemożliwych do utrzymania, odczłowieczających warunków, w których ludzie są uwięzieni w bardzo zatłoczonych obozach na wyspach greckich i w libijskich więzieniach na południowych wybrzeżach. Tymczasem UE zajmuje się tak zwanym „kryzysem migracyjnym”, zamykając granice lądowe i morskie, kryminalizując pomoc migrantom znajdującym się w niebezpieczeństwie oraz dążąc do ponownej dystrybucji uchodźców i osób ubiegających się o azyl wśród państw członkowskich.

W jaki sposób migracja stała się egzystencjalnym pytaniem Europy i jak jej polityka powstrzymywania migracji kształtuje rzeczywiste realia w całej Europie, w regionie Morza Śródziemnego i znacznie dalej?

 

Kurs ten uwzględnia kontekst współczesnych warunków i niepewności politycznej w dłuższej historii wysiedleń ludności, polityki dotyczącej uchodźców, zarządzania migracjami i transformacji granic. Bada rosnące uwikłanie między interwencją humanitarną a sekurytyzacją, a także sposób, w jaki uwikłanie to pobudza zarówno nielegalizację migrantów, jak i systematyczne łamanie ich praw człowieka. Szczególnie interesująca w tym względzie jest rola infrastruktury, architektury i planowania w kształtowaniu polityk migracyjnych i ich wdrażaniu.

Korzystając z szeregu metod, od mapowania do analizy mediów, kurs ten uczy studentów studiowania konkretnych przestrzeni, infrastruktury fizycznej i procedur technicznych, za pomocą których instytucje państwowe i szereg innych podmiotów zarządzają migracją. W ciągu pięciu intensywnych dni studenci zostaną poprowadzeni przez serię wykładów, seminariów i warsztatów, które wyposażą ich w podstawowe umiejętności analityczne w badaniach urbanistycznych.

  

Aplikacje:

Ten warsztaty są skierowane do studentów nauk humanistycznych, społecznych i projektowych. Studenci spoza Uniwersytetu w Bazylei zainteresowani uczestnictwem proszeni są o kontakt (Michelle.Killenberger@unibas.ch).