Zapowiedź 9. konferencji "Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni" 2023

9. międzynarodowa konferencja naukowa z serii "Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni" odbędzie się 21-23 września 2023 r.

W czasie nadchodzącej konferencji chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę na modernistyczną architekturę Europy Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem architektury obiektów i zespołów usług społecznych, jednocześnie jesteśmy otwarci na inne ciekawe propozycje obrazujące zagadnienia związane z architekturą modernistyczną, którymi się Państwo aktualnie zajmujecie.

Nad stroną merytoryczną czuwa Komitet Naukowy, do którego organizator zaprosił wybitnych specjalistów z Polski i z zagranicy.

Już teraz chcielibyśmy zaprosić zainteresowane osoby do zgłaszania tematów wystąpień na przyszłoroczną konferencję.

Wszystkie szczegóły na temat zaplanowanej konferencji, w tym zgłaszania referatów, znajdziecie Państwo na stronie: www.gdynia.pl/modernizm