Zapraszamy do udziału w konferencji w Belgradzie

ICA 2019 Belgrade: 21st International Congress of Aesthetics to konferencja poświęcona współczesnej estetyce architektury.

21. Kongres ICA odbędzie się w dniach 22-26 lipca 2019 r. w amfiteatrze Uniwersytetu Belgradzkiego - Wydział Architektury w Belgradzie. Tematem kongresu jest "Możliwe światy współczesnej estetyki: estetyka między historią, geografią i mediami".
Estetyka jest dziś uznawana za ważną filozoficzną, naukową i teoretyczną dyscyplinę w zakresie interpretowania złożoności zjawisk współczesnego świata. Dzisiaj raczej mówi się o możliwych światach lub możliwych reżimach estetycznych niż o unikalnej i konsekwentnej filozoficznej, naukowej lub teoretycznej dyscyplinie. Konfrontacja estetyki ze złożonością zjawisk zmysłowych, sentymentalnych, afektywnych, konceptualnych i dyskursywnych współczesnego świata - społeczeństwa, kultury, sztuki, technologii i polityki - ujawnia się w odniesieniu do historii estetyki, geograficznie zróżnicowanych systemów estetycznych i, oczywiście, hybrydowe technologie wyświetlania multimediów, reprezentacja i komunikacja współczesnych form życia.
Więcej informacji: http://www.arh.bg.ac.rs/en/2017/12/11/ica-2019-belgrade-21st-international-congress-of-aesthetics/