Zapraszamy do udziału w konkursie architektonicznym organizowanym przez miasto Hrubieszów

Zapraszamy do udziału w konkursie architektoniczno – urbanistycznym na opracowanie wstępnej koncepcji funkcjonalno – przestrzennej zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej dla zadania: HRUBIESZOWSKIE ,, SUTKI” I ICH  SĄSIEDNIE OTOCZENIE JAKO NOWA UPORZĄDKOWANA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

Konkurs realizowany jest w ramach projektu pn. ,,Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno  – gospodarcze miasta” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
Konkurs ogłasza Burmistrz Miasta Hrubieszowa.  Więcej informacji:https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=136&p1=szczegoly&p2=57245