Zapraszamy do udziału w konkursie na projekt. „Zmieniamy Białystok – Plac NZS jutra!”

Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez Inicjatywę Plac NZS na projekt placu w Białymstoku.

Zapraszamy do udziału w konkursie na projekt:

„Zmieniamy Białystok – Plac NZS jutra!”

Zmiany rozpoczynamy od Placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Zorganizowane debaty, rozmowy z mieszkańcami i ekspertami prowadzą do jednego wniosku. Plac jest kluczem do wykreowania nowoczesnego centrum miasta na miarę XXI wieku. Rozwiązań na przestrzeń miejską może być wiele, ale najlepszych należy poszukiwać w nawiązaniu do lokalnych uwarunkowań, które nie są przeszkodą dla innowacji twórczych, a bywają wręcz natchnieniem. O stworzenie wstępnych wizji tego miejsca zwracamy się do studentów oraz absolwentów lat 2015-2018 kierunków: architektura, architektura krajobrazu oraz gospodarka przestrzenna, studia I i/lub II  stopnia polskich uczelni wyższych. Jaki powinien być Plac NZS w Białymstoku? Stwórzcie w tym miejscu przestrzeń dla wszystkich białostoczan! Zapraszamy do wspólnej pracy nad przyszłością naszego miasta!

Formuła Konkursu

Ideowy, ograniczony w zakresie uczestnictwa do studentów oraz absolwentów lat 2015-2018 kierunku architektura, architektura krajobrazu oraz gospodarka przestrzenna, studia I i/lub II stopnia polskich szkół wyzszych. Organizatorzy nie ustalaja wymogów co do liczby autorów kazdej z prac, pod warunkiem, ze kazdy z nich miesci sie w jednej z kategorii osób wymienionych wyzej.

NAGRODY:
I nagroda – 2 000 zł
II nagroda – 1 000 zł
III nagroda – 500 zł
Nagroda specjalna SARP – 1 000 zł

Więcej informacji (regulamin, załączniki): http://placnzs.bialystok.pl/konkurs/