Zapraszamy do udziału w konkursie na stypendium artystyczne MAK

Program dla artystów i architektów rezydencji MAK Center w Pearl M. Mackey Apartments to sześciomiesięczna rezydencja oferowana dwa razy w roku łącznie sześciu wschodzącym międzynarodowym artystom i architektom. 

Głównym celem rezydencji jest celowe, długoterminowe wsparcie indywidualnych młodych artystów i architektów oraz tworzenie nowych interdyscyplinarnych możliwości i konfrontacji poprzez ożywioną wymianę. Ten wyjątkowy program jest finansowany przez Federalne Ministerstwo Austrii. Sztuka i Kultura, Służba Cywilna i Sport (BMKOES), Wydział Kultury i Sztuki, we współpracy z MAK.

Więcej szczegółów w ulotce informacyjnej: 

oraz na stronie internetowej: https://mak.at/schindlerscholarship