Zapraszamy do udziału w płatnej konferencji online: "Nieuczciwość naukowa - dylematy etyczne i konsekwencje prawne" - 23 października 2020 r.

Zasady prawidłowego korzystania ze źródeł, cudzego dorobku naukowego, a także twórczego charakteru pracy nauczycieli akademickich nabierają wspócześnie istotnego znaczenia w obliczy globalizacji wiedzy, jej wartości merytorycznej i znaczenia praktycznego w tym także w wymiarze ekonomicznym. Istotnym tematem konferencji pozostają także kwestie związane z obowiązkiem weryfikacji prac dyplomowych oraz rozpraw doktorskich w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym. Zaprezentowane zostaną między innymi bieżące zmiany w oprogramowaniu, w tym integracja z systemem POLon. Zaproszeni przez nas prelegenci, zwrócą Państwa uwagę nie tylko na kwestie etyczne ale także odniosą się do regulacji administracyjnych i prawnych, których respektowanie może mieć istotny wpływ na jakość kształcenia i rangę uczelni nie tylko w Polsce, ale i na Świecie. 

Do udziału w wydarzeniu zaprosiliśmy wybitnych przedstawicieli polskiego środowiska akademickiego, których autorytet i dorobek naukowy pozwoli nam w najszerszy możliwy sposób zaprezentować ogół kwestii składających się na temat konferencji. Udział w wydarzeniu potwierdzili m. in.:- Prof. dr hab. Zbigniew Marciniak - Przewodniczący Rady Główniej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, - Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn - Przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej,- Prof. dr hab. Krzysztof Diks - Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej,- Prof. dr hab. Piotr Węgleński - Członek Komisji do spraw etyki w nauce Polskiej Akademii Nauk. Szczegółową agendę znajdą Państwo w folderze, który wraz z dokumentami zgłoszeniowymi przesyłam w załączeniu.Mam nadzieję, że zaproponowana przez nas tematyka spotka się z zainteresowaniem zarówno przedstawicieli władz uczelni i pracowników naukowych czy dydaktycznych, jak i wszystkich pracowników uczelni na co dzień stykających się z Jednolitym Systemem Antyplagiatowym. 
W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w konferencji, uprzejmie proszę o przesłanie skanu wypełnionego formularza na adres: kontakt@efpe.org.pl. Jednocześnie pragniemy poinformować, że w związku z działaniami mającymi na celu ograniczenie ryzyka dotyczącego rozprzestrzenia się koronawirusa, liczba uczestników mogących wziąć udział w konferencji w trybie stacjonarnym jest w tym roku ograniczona, a o przyjmowaniu takich zgłoszeń decyduje kolejność ich przesłania - tych z Państwa, którzy są zainteresowani udziałem w takim trybie prosilibyśmy o zaznaczenie tego faktu w wiadomości mailowej. Przebieg konferencji będzie ponadto transmitowany na żywo za pośrednictwem streamingu. Uczestnicy dokonujący zgłoszenia na udział w trybie online będą mogli zarówno śledzić transmisje z wszystkich prelekcji jak i wziąć aktywny udział w dyskusji (pytania zadane przez Uczestników na czacie po każdym bloku wystąpień zostaną przedstawione prelegentom).Więcej informacji: http://efpe.org.pl/