Zapraszamy do udziału w programie Collegium Invisibile

Collegium Invisibile rozpoczęło rekrutację. Stowarzyszenie zrzesza wyróżniających się studentów oraz towarzyszących im wybitnych naukowców. Proponowane przez nas programy, oparte na pomyśle Piramidy Wiedzy, mają na celu wszechstronny rozwój oraz pomoc młodym ludziom w świadomym kształtowaniu swojej działalności naukowej.

 

Jednym z programów jest Tutorial Naukowy, który opiera się na bezpośredniej współpracy badawczej pomiędzy studentami Collegium a pracownikami naukowymi. Dotychczas zorganizowaliśmy ponad pół tysiąca rocznych tutoriali, dzięki którym nasi studenci współpracowali nad wybranymi przez siebie zagadnieniami z ponad 250 wybitnymi naukowcami działającymi w kraju i zagranicą. Nasi studenci mają również okazję rozwijania swoich umiejętności dydaktycznych poprzez dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem naukowym ze zdolną młodzieży licealną  w ramach Wioski Olimpijskiej, Szkoły Letniej i Pierwszego Tutora.

  

W rekrutacji mogą wziąć udział studenci uczelni wyższych będący na II – III roku studiów pierwszego stopnia, I – II roku drugiego stopnia, II – VI roku studiów jednolitych lub są absolwentami studiów licencjackich, którzy uzyskali dyplom ich ukończenia w ciągu trzech lat kalendarzowych poprzedzających termin składania aplikacji. Rekrutacja do Collegium Invisibile składa się z dwóch etapów. W ramach pierwszego etapu rekrutacji ocenie podlegają nadesłane przez kandydata formularz oraz praca pisemna o charakterze naukowym (o objętości 3000 – 5000 słów; po polsku lub angielsku, ew. w innym języku po konsultacji ze stowarzyszeniem) – należy je przesłać do 27 lutego 2021 r. Drugi etap stanowi rozmowa kwalifikacyjna, sprawdzająca predyspozycje i motywację kandydatów do studiowania w Collegium. Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną w kwietniu. Wszelkie informacje są dostępne także na naszej stronie internetowej: https://www.ci.edu.pl/aktualnosci/rekrutacja-2021-2022/

 

Wydarzenie promujące rekrutację na Facebooku znaleźć można pod adresem: https://fb.me/e/24K6uoQIR

 

Wszelkie informacje dotyczące Collegium Invisibile oraz prowadzonej przez nas działalności są dostępne na stronie internetowej: https://www.ci.edu.pl/