Zapraszamy na I edycję Konferencji dla Młodych Naukowców nt. Inżynieria

Rekrutacja do 25.03.2022.
Organizator: CreativeTime
Niski koszt / nawet trzy referaty lub postery Przegląd inżynierskich zagadnień i prac badawczych podejmowanych przez Młodych Naukowców.
Wymiana doświadczeń.