Zapraszamy na konferencję "Trasowanie Miasta"

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń na konferencję “Trasowanie miasta. Samochodowe arterie komunikacyjne a urbanistyczne otoczenie zabytkowe wczoraj, dziś i jutro” do 10 lutego 2022 roku. Jednocześnie z przyjemnością informujemy, że dzięki inicjatywie członka naszego Komitetu Naukowego, Pana prof. inż. Piotra Marciniaka publikacja wybranych referatów po konferencji będzie miała miejsce w tematycznym numerze jednego z polskich periodyków naukowych, z punktacją 40 pkt. Serdecznie zapraszamy do przedstawienia kolejnych propozycji historycznego spojrzenia na proponowaną w załączonym ogłoszeniu tematykę, jak i do zgłaszania ujęć współczesnych, związanych choćby z procesami rewitalizacji.

Punktem wyjścia naszej koncepcji konferencyjnej jest specyficzne „trasowanie” przestrzeni miasta Kalisza w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku, opisywane, postulowane i forsowane nieraz na łamach „Ziemi Kaliskiej”, wiodącego pisma lokalnego i regionalnego. W poświęconych nowym drogom artykułach operowano takimi pojęciami jak „arterie”, „krwioobieg miasta”, „przepustowość”, czy też „zawalidrogi”. I choć język tego rodzaju wywodzi się z oświeceniowych debat o zadaniach regulacji i sanitaryzacji miast europejskich, to w XX-wiecznych realiach nabiera on nowych znaczeń wskutek rewolucji motoryzacyjnej. Wynalazek samochodu, a także fordyzm i tayloryzm w produkcji przemysłowej i zarządzaniu – zrewolucjonizowały dostępność komunikacyjną, postrzeganie czasu i przestrzeni, indywidualne style konsumpcji i wrażliwości oraz kształt przepływów gospodarczych i kulturowych na wielu poziomach życia społeczeństw XX i XX wieku. I nadal rewolucjonizują, co widać dobrze w polskich realiach ostatnich lat.

Ulotka informacyjna: 

Karta zgłoszeniowa: 

Formularz Kalisz 2022 (msword, 414,50 kB)